Om

Ellen Bjerkan er født i 1971. Etter fullført vgs gikk hun to år på kjole- og draktsyerfag før hun tok en treårig bibliotekutdanning ved Høgskolen i Oslo. Hun jobbet i flere år som bibliotekar før hun tok en bachelor- og en mastergrad i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Masteroppgaven het: “Smak, omtanke og utpreget selvkritikk”: den borgerlig kvinnes mote- og skjønnhetsideal i tiden 1910-1930 (2009), og kan leses her: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-21364

Bloggen gjenspeiler Ellens interesse for tematikker rundt klær, klasse, kjønn og konsumpsjon.